บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100

บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย)  เลือกใช้ระบบควบคุมประตูด้วยบัตร Proximity รุ่น C100 โดยลูกค้ามีชุดกลอน Magnetic อยู่แล้วที่ตัวเครื่องสามารถเลือกตั้งรูปแบบเวลาการเข้าออกได้ถึง50แบบ ตัวเครื่องกระทัดรัดเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสถานที่ พร้อมด้วยระบบ Linux ที่ประมวลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลูกค้าจึงเลือกใช้งานบริการจากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น

บริษัท อายสคิพม์(ไทยแลนด์)จำกัด ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100

บริษัท อายสคิพม์ (ไทยแลนด์) เลือกใช้ระบบควบคุมประตูด้วยบัตร Proximity รุ่น C100 ติดตั้งที่อาคารไซเบอร์เวิลด์ย่านรัชดาภิเษก มาพร้อมกับชุดกลอน Magnetic ระบบไฟฟ้า ที่ตัวเครื่องสามารถเลือกตั้งรูปแบบเวลาการเข้าออกได้ถึง50แบบ ตัวเครื่องกระทัดรัดเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสถานที่ พร้อมด้วยระบบ Linux ที่ประมวลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลูกค้าจึงเลือกใช้งานบริการจากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น