บริษัท ภาพยนตร์วิดีโอโปรดั๊กชั่น จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (แบบบันทึกเวลา) รุ่น TIP900

บจ.ภาพยนตร์วิดีโอโปรดั๊กชั่น

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้า และบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น  ติดตั้งที่ ถ.แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

บริษัท ฉิน พรีซิชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (แบบบันทึกเวลา) รุ่น TIP900

บจ.ฉิน พรีซิชั่น

  ลูกค้าไว้วางใจสินค้าและบริการของไทม์ฯ จึงทำการสั่งซื้อพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ จ.สมุทรปราการ

บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (แบบบันทึกเวลา) รุ่น TIP900 จำนวน 1 เครื่อง

บจ.ไอ.อี.โอ. 

 

   บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด
เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 900 รุ่นใหม่ล่าสุด ลูกค้าสนใจสินค้า
และบริการของไทม์ฯจึงทำการสั่งซื้อพร้อมติดตั้ง 1 วันแล้วเสร็จ ที่อาคารวาสนา ชิดลม กทม. จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คลาร์คแฮทช์ ฟิสิกคัลฟิทเนสส์ เซนเตอร์ส ไทยแลนด์ จำกัด (สาขาที่ 6 ) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (แบบบันทึกเวลา) รุ่น TIP900 จำนวน 1 เครื่อง

บจ.คลาริคแฮทซ์

      บริษัท คลาร์คแฮทช์ ฟิสิกคัลฟิทเนสส์ เซนเตอร์ส ไทยแลนด์ จำกัด (สาขาที่ 6 )

ลูกค้าสนใจสินค้าและบริการของไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่อาคารธนิยะ ชั้น 9 สีลม กทม.